Madaster en het vastgoed in de zorg

Welke rol zou Madaster kunnen spelen in de herwaardering van het vastgoed in de zorg? Madaster voorziet in een grondstoffenpaspoort voor gebouwen. Het paspoort laat de waarde zien van de materialen die in het gebouw zijn verwerkt. Met een materialenpaspoort is het niet nodig af te schrijven tot nul maar is er altijd een restwaarde van 20 tot 15 %. De vraag is nu: biedt dit de zorgsector financiële ruimte die aangewend kunnen worden voor zorg?

Kijk naar het volgende filmpje:

De markt en de moraal…

Wat een mooi pleidooi van Gabriel van den Brink over de rol van de hedendaagse vrijwilliger. Een combinatie van sociaal engagement en ondernemerschap zorgt voor een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid van de samenleving. De overheid zou ruim baan moeten geven zodat deze interessante burgerinitiatieven nog meer (kwetsbare) mensen kunnen ondersteunen. Lees meer in bijgaand artikel uit Trouw van 25 maart 2017.

Oprichting Madaster

Op 17 februari 2017 is Madaster Foundation feestelijk van start gegaan in aanwezigheid van vele aanwezigen uit de bouw- en zorgsector. Madaster Foundation is het gelijknamige platform voor materialenpaspoorten voor de hele vastgoedsector. Woordvoerder Thomas Rau maakte duidelijk hoe belangrijk het is informatie samen te brengen over de materialen in de gebouwde omgeving met het oog op de noodzakelijke circulariteit. Na de zomer moet een publieksversie beschikbaar komen. Zie voor meer informatie www.madaster.com
Foto: vlnr Thomas Rau, Madaster, Clemens Brenninkmeijer, Redevco, Lars van der Meulen, Volker Wessels, Helene van der Vloed, Triocare i.o, Pablo van den Bosch, Madaster.