Wat biedt Discours?

Discours is een advies- en organisatiebureau werkzaam voor organisaties die op zoek zijn naar een waardegedreven en toekomstbestendige strategie waarbij circulaire economie en een inclusieve samenleving uitgangspunten zijn.

Aanbod Discours onder de loep:

Verandertrajecten naar verduurzaming

Heeft u ondersteuning nodig bij een intern verandertraject waarbij u zoekt naar de voor u meeste relevante duurzame thema’s? Dan kan Discours u terzijde staan. Wij zijn een creatieve partner die u begeleidt in verrassende processen.
Wij begeleiden organisaties naar een gemeenschappelijke, duurzame, stip op de horizon. Wij proberen samen met u en uw medewerkers draagvlak te creëren voor die nieuwe stip en u te verleiden om gelijk te beginnen. Het resultaat: een langdurige strategie en quick wins waarbij u onmiddellijk terugziet dat uw beleid loont op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Kortom wij bieden interim-management gerelateerd aan verduurzaming van de organisatie.

Interne en externe stakeholderdialoog

Wij ondersteunen u bij consultatie met interne stakeholders en helpen bij een optimale samenwerking met externe stakeholders van uw organisatie.
Het belang van een goede aansluiting bij de medewerkers is evident. Maar weet u wat uw medewerkers beweegt? Waar zij warm voor lopen? Toetst u uw beleid eerst aan uw externe stakeholders voordat u het beleid doorvoert? Laat u uzelf verrassen door bedrijven en organisaties die direct met u te maken hebben en het goed met u voorhebben?
Een gesprek met uw externe stakeholders kan uw ambitie en daarmee uw beleid bijstellen.

Onverwachte coalities

Oplossingen op sociaal of technologisch gebied komen niet altijd vanuit de traditionele partijen.
De meest innovatieve ideeën krijg je van partijen die vreemd in een werkveld stappen.
Zo kunnen kunstenaars oplossingen bieden voor demente mensen. Studenten kunnen triviale zaken simpel oplossen omdat ze onbevangen naar de opgave kijken. Als je namelijk mensen van uiteenlopende achtergrond bij elkaar zet, dan komt er een veelvoud van mooie oplossingen naar boven. Daar moet het proces dan echter wel op ingericht zijn. Het resultaat is een cross sectorale coalitie voor organisaties waarbij zich onverwachte oplossingen en nieuwe mogelijkheden manifesteren.

Inspiratielezingen en events

Wij verzorgen inspirerende lezingen en events die de toehoorders aanspreken op hun persoonlijke drijfveren, op hun intrinsieke motivatie. Vragen zoals: wat beweegt ons om te doen wat we doen? kunnen gemeenschappelijk aan de orde gesteld worden.  Soms schuurt het misschien een beetje maar dat zorgt ook voor glans. De inhoud van de lezing zal gerelateerd zijn aan het belang van het bewustzijn over het effect van ons handelen! Waarom doen we wat we doen?
Weten we van de impact van ons handelen op milieu, de aarde of op onze naasten?
We proberen in de lezing een wake up call te veroorzaken. Zonder geweld in de communicatie maar altijd liefdevol.
Wij voelen ons thuis in onderwerpen die gerelateerd zijn aan duurzame innovaties die bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige maatschappij.