Helene van der Vloed

Achtergrond Helene van der Vloed (1963)

Competenties

Helene van der Vloed is een bevlogen ambassadeur, zij zet zich in voor een verduurzaming van organisaties en bedrijven waarbij inclusie en circulariteit belangrijke uitgangspunten zijn. Zij heeft onder meer affiniteit met het verduurzamen van de zorgsector maar heeft ook ervaring in het bedrijfsleven en in het maatschappelijk veld.  Zij is ondernemend, samenwerkingsgericht, bouwt onverwachte coalities, zoekt uitdaging en is onafhankelijk, betrokken en sociaal. Heeft in de afgelopen jaren gewerkt in het bedrijfsleven, de zorgsector, in de periode daarvoor als (sociaal) ondernemer en in het veld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/Organiseren. Zij houdt regelmatig lezingen en presentaties over innovatie gekoppeld aan duurzaamheid met als speerpunten positieve gezondheid, circulaire economie en een inclusieve samenleving.
Haar inspanning in de zorgsector heeft onder andere geresulteerd in een verkiezing op de 18e plaats op de Duurzame Top 100 van Trouw.

Werkervaring:

Organisatie-adviseur duurzaamheid

Organisaties en bedrijven bijstaan in het formuleren van een breed gedragen duurzaam beleid. Procesbegeleider om tot een duurzame strategie te komen door leden Raad van Bestuur, Managementteams en interne werkgroepen. Het begeleiden van de uitwerking van de duurzame strategie tot beleid en tot zichtbare maatregelen tot op de werkvloer. Om de duurzame strategie breed gedragen te krijgen kan een MVO Expeditie intern georganiseerd worden. 

MVO Netwerk Zorg:

In de afgelopen jaren stond zij aan de basis van een nieuw MVO Netwerk in de Zorg (MVO Nederland) met als doel om de zorgsector (care en cure) versneld te informeren over duurzame ontwikkelingen. De inspanning resulteerde in:

  • een netwerk van 60 organisaties.
  • Een ontwikkeling van een circulaire kledinglijn voor de zorg
  • MVO expedities voor 16 zorgpartijen en hun stakeholders
  • Congres Gezonde Zorg tweemaal om duurzaamheid in de zorgsector te agenderen

Directeur Landgoed de Reehorst en Antropia, Cultuur en Congrescentrum

Zij werkte onder meer als (sociaal) ondernemer. Zij startte met het duurzame, groene congrescentrum Antropia, Cultuur en Congrescentrum op het Landgoed de Reehorst te Driebergen.
Daarnaast reorganiseerde zij het Landgoed de Reehorst tot een maatschappij fähig landgoed waar de Triodos Bank in 2019 haar hoofdgebouw realiseerde. De inspanning op het Landgoed de Reehorst resulteerde in:

  • Het eerste duurzame congrescentrum in Nederland.
  • Antropia betaalde als eerste voor de CO2 uitstoot vanuit de gedachte de vervuiler betaalt en biedt biologisch en biologisch-dynamische maaltijden. 
  • Een integraal sociaal beleid waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een onlosmakelijk onderdeel van het team zijn.

Stationsgebied Driebergen Zeist:

Naast de activiteiten op Landgoed mengde zij zich ook in de discussie over de aanpassingen van het Stationsgebied Driebergen Zeist. Zij organiseerde congressen met uiteenlopende stakeholders over de invulling van de gebiedsopgave om het stationsgebied opnieuw in te richten. Een ongelijkvloerse kruising tussen spoor en de Hoofdstraat was een van de uitgangspunten. Het stationsgebied is een uitstekende locatie om als een Europese noviteit op het gebied van duurzaamheid te ontwikkelen. Om te laten zien hoe vastgoed duurzaam ontwikkeld kan worden ontwikkelde zij in samenwerking met betrokken bedrijven en organisaties Natuurcafé La Porte. Architect Thomas Rau ontwikkelde voor dit restaurant in samenwerking met Boon Edam de eerste deur ter wereld die energie opwekt als je er aan draait.

Ruusbroec-Symposia:

Samen met haar compagnon John van Schaik organiseerde zij nationale en internationale congressen en symposia. Daarbij was maatschappelijke relevantie van de onderwerpen een uitgangspunt.  Onderwerpen als de kwaliteit van onze voeding, het belang van een dialoog tussen groeperingen van verschillende achtergrond zoals Joods-Christelijk en de Islam, de werking van Meditatie en nog veel meer thema’s werden geagendeerd.

“Men realiseert zich niet dat je met de ene hand mensen beter maakt en met de andere de gezondheid schaadt door vervuiling en verspilling”
(uit interview met Trouw IJsbreker in de zorg.)