Sectoren

  • Sectoren en organisaties

Alle organisaties die bezig zijn met verduurzaming, zoals:

Zorgorganisaties zoals ziekenhuizen en zorginstellingen.

Onderwijsinstellingen.

Bedrijven

Verzekeraars en banken.

Branche-organisaties.

Overheden:  gemeentelijk, provinciaal en rijksoverheid.