Persoonlijke gegevens

2017 – heden     Discours

2012 – 2016    Oprichting MVO Netwerk Zorg                                                                 

Sector Manager Zorg

In vier jaar een netwerk gevormd dat bestaat uit 60 zorgorganisaties, care en cure, bedrijven als toeleveranciers aan de zorg, banken, verzekeraars en overheden.

Een strategische aanpak ontwikkeld gebaseerd op een cross sectorale aanpak om systemisch te veranderen. Basis principes als circulaire economie, inclusieve samenleving en positieve gezondheid (M. Huber) zijn hierbij leidende principes geworden. Een MVO Expeditie Duurzame Zorg en Expeditie Duurzame Bedrijfsvoering ontwikkeld voor zorgorganisaties met hun externe stakeholders. Deze expeditie is een unieke leergang/methode om samen te werken aan een toekomstige visie voor de organisatie.
Om de opbrengst van de expedities wereldkundig te maken tweemaal een Congres Gezonde Zorg georganiseerd.

Innovatie project gestart gezamenlijk met zorgpartijen, UMCG, UMCU, Radboud UMC en BrabantZorg, en de keten van textiel om een 100 % circulaire kledinglijn voor de zorg te laten ontwikkelen.Tijdens Congres Gezonde Zorg 2 is tijdens een modeshow de uitkomst van het project geshowd.

1998 – 2012    Directeur van Landgoed de Reehorst  en oprichter van Antropia, cultuur- en congrescentrum

 Sociaal ondernemerschap

Veertien jaar op het Landgoed de Reehorst gewerkt aan het reorganiseren van het landgoed, verbouwingen gerealiseerd en tegelijkertijd een congrescentrum gestart in het Iona-gebouw. Het resultaat was een ecologisch, sociaal en economisch verantwoord congrescentrum. Het ondernemerschap was gebaseerd op bewuste keuzes. Zo min mogelijk milieuvervuiling, afval, CO2 uitstoot veroorzaken en op sociaal gebied ruimte bieden aan een ieder om zich te ontwikkelen. Vanuit de ecologische gedachte en een gezonde keten werd bijvoorbeeld voor biologisch en biologisch-dynamische voeding gekozen. Vanaf 2002 werd, als een van de eerste organisaties in Nederland, betaald voor de CO2 uitstoot vanuit de gedachte: de vervuiler betaald. In 2002 werd de Golden Green Key toegekend. Sociaal beleid leidde er toe dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een onderdeel uitmaakten van het medewerkersteam.
Vanuit de gedachte dat werken in de natuur kan helpen om te herstellen, werd een zorgboerderij De Wederkerigheid opgericht op het landgoed. Werkend herstellen.
Inmiddels is Antropia in handen van een nieuwe eigenaar.

Natuurcafé la Porte

In 2008 Natuurcafé la Porte gestart als voorbeeld voor een duurzaam project op het Station Driebergen/Zeist. Bij de verbouwing zijn de meest innovatieve en duurzame materialen toegepast van dat moment. Zoals warmte koude opslag, zonneboiler, HR +++ glas enz. Dit gold ook voor de aankleding. Daarnaast ontwikkelde Thomas Rau tezamen met Boon Edam een draaideur die energie opwekt als je er aan draait. Een wereldprimeur.

1992 – 1999    Ruusbroec-Symposia

Tezamen met dr. John L.M. van Schaik Ruusbroec-Symposia opgericht.
Een organisatiebureau dat zelfstandig en in opdracht van derden congressen agendeerde. De congressen, nationaal en internationaal, hadden altijd een maatschappelijk actueel onderwerp. Vele congressen in opdracht van derden zijn georganiseerd waarbij de secularisatie van de maatschappij aan de orde kwam.
Een maatschappelijk actueel onderwerp was onder meer:  Voeding en landbouw tussen geld en geest Of na 11 september 2001 het congres East is east, west is west en never the twain shall meet …. Of? In dialoog met de angst.
In 1996 kreeg Ruusbroec opdracht van W. Scherpenhuizen Rom en P. Mackay om een ondernemersplan  te schrijven voor het Landgoed de Reehorst te Driebergen.  Eind 1996 kregen we de opdracht om het ondernemersplan uit te voeren.  Helene werd vooralsnog interim manager tot 1998.

1989 tot 1995    Medisch Centrum Berg en Bosch, Ziekenhuis Berg en Bosch, Facilitairbedrijf MC Berg en Bosch

Tezamen met Bart Jan Krouwel  gewerkt aan het realiseren van een pluriform gezondheidscentrum op het terrein van Berg en Bosch (48 ha).
Aan de basis van de oprichting van het Facilitairbedrijf Berg en Bosch waarbij alle facilitaire diensten uit het ziekenhuis zijn gevlochten en naar het Facilitairbedrijf zijn overgegaan.
Daarnaast aan de basis gestaan van de oprichting van de Bernard Lievegoed Kliniek op het terrein. Een antroposofische psychiatrische kliniek.
MC Berg en Bosch als terrein waar alle type zorg zou worden gegeven van oud tot jong. Ongeveer 20 organisaties waren gevestigd op het terrein.
De gedachten dat de omgeving een positieve uitwerking heeft op de gezondheid van patiënten, daarbij gevoegd gezonde voeding en diversiteit van achtergrond van medewerkers. Medewerkers van de sociale werkvoorziening onderhielden het terrein.
In 1993 werd het Ziekenhuis Berg en Bosch failliet verklaard en werd gevraagd door de gemachtigde namens de cie. Sanering en de curator of Helene wilde afbouwen. Tot 1.1.195 is het faillissement afgebouwd, waaronder een openbare verkoop van de inrichting van het ziekenhuis en een ontvlechting van onderlinge rechtsposities.
Op 1.1.1994 besloot het bestuur van de Willem Zeylmans van Emmichoven Kliniek, de kliniek leunde aan tegen de algemene voorzieningen van het ziekenhuis, vrijwillig te sluiten.
Voor beide organisaties gold een sociaal plan dat is uitgevoerd.
Betekende dat ook de WZvE Kliniek afgebouwd moest worden.