parkeren

We moeten de mens niet aanspreken op wie hij is, dan helpen we hem niet verder.
We moeten de mens aanspreken op wie hij worden kan; dan helpen we hem verder.

J.W. von Goethe

We are not human beings having a spiritual experience; we are spiritual beings having a human experience

Dunvalo Melchizedek

De enige religie die zou moeten worden aangeleerd is die van de

onbevreesdheid

Swami Vivekenanda