Betekenis

Discours is een advies- en organisatiebureau voor bedrijven en organisaties die willen verduurzamen.

Discours organiseert en faciliteert bijeenkomsten, events en communicatietrajecten over duurzaamheid, maatschappelijk actuele onderwerpen en toekomstbestendigheid. Zij werkt cross sectoraal dus met partijen uit de sector en van daarbuiten.

Zij biedt het organiseren en voorzitten van externe stakeholderdialogen aan. Zij biedt inspiratielezingen aan voor het creƫren van een groter draagvlak binnen de organisatie voor duurzaamheid.

Zij vervult een ambassadeurfunctie op het gebied van duurzaamheid binnen organisaties en daar buiten.

Aanbieden van interne verandertrajecten naar verduurzaming van organisaties.

Het leggen van verbindingen tussen organisaties, aanbieders en vragers.