Activiteiten

Activiteiten en lopende projecten

Duurzaamheid en implementatie van duurzaamheid binnen organisaties staat de komende jaren centraal in beleidsuitgangspunten.

Vanuit overheidswegen wordt wettelijk bepaald dat organisaties moeten handelen.

Maatschappelijk gezien is er een versnelling waar te nemen waarbij toeleveranciers/bedrijven die producten en diensten verduurzamen aanbieden.

Door deze ontwikkelingen moeten organisaties interne communicatie trajecten verzorgen om de medewerkers te informeren en om draagvlak te creëren.

Er zullen verandertrajecten nodig zijn om toekomstbestendigheid te implementeren in de organisaties.

Door organisaties te betrekken bij de maatschappelijke verandering  en hen te informeren over de mogelijkheden, emanciperen organisaties zich en gaan de versnelling als sector trekken.

Hierdoor ontwikkelt en vergroot de markt zich snel.

Kosten in de zorgsector verlagen als er minder verspilt wordt. Er ingekocht wordt op basis van circulariteit. Bedrijven kunnen producten leveren

Concrete voorbeelden zijn: